اگر شما هم جز کسانی هستید که هنوز در مورد مهمترین انتخاب زندگی خود یعنی انتخاب رشته دستیاری به نتیجه نرسیده اید و بین چند گزینه شک دارید توصیه میکنم حتما مطلب زیر را تا انتها بخوانید