شما چه رتبه ای رو دوست دارید؟!

هر ساله هزاران داوطلب در آزمون دستیاری شرکت میکنند، اما حدود دو درصد حائز رتبه ای میشوند که پتانسیل انتخاب همه رشته های موجود را داشته باشند و بقیه داوطلبان مجبورند رشته های بسیار پرطرفدار را از لیست انتخاب های خود حذف کنند. وارد شدن به جمع دو درصد اول آزمون دستیاری شیرینی بسیار وصف ناشدنی دارد. اما چگونه میتوان به جمع دو در صد اول راه یافت و کسانی که به این موفقیت نائل میشوند با دیگران چه تفاوتی دارند و تاثیر برنامه ریزی دستیاری در موفقیت آنها چگونه است؟

مشاوره برنامه ریزی دستیاری